Costa, Maria Arminda Mendes

O idoso : problemas e realidades / Maria Arminda Mendes Costa... [et al.]. - Coimbra : Formasau, 1999
. - 179 p. : il. ; 24 cm. - (Manual Sinais Vitais) ; 10)

9728485077
Geriatria / Idoso /
616-053.9 IDO

Powered by Koha